Op donderdag 16 januari reikte H.E. mevr. Ngo Thi Hoa, ambassadeur van de Socialistische Republiek Vietnam, de Orde van de Vriendschap postuum uit aan Joris Ivens. Annemiek Nooteboom ontving de bijbehorende medaille en oorkonde, getekend door de president, namens de familie Ivens. Ze gaf de versierselen aan de Europese Stichting Joris Ivens om deze voor altijd te bewaren in het Joris Ivens Archief. 

Het was het idee van de ambassadeur van Vietnam om deze ceremonie in de ambassade in Den haag te organiseren. De presentator van het programma, mevr. Bui Thi Nhan Loc, verwelkomde de 70 genodigden, familieleden, ambassadeurs van verschillende landen, diplomaten, vrienden, leden van de anti-oorlogsbeweging in de jaren zestig en zeventig, het Medisch Comité Nederland Vietnam,  filmmakers en andere belangstellenden. In haar openingsspeech beklemtoonde de ambassador mevr. Ngo Thi Hoa het belang van Ivens' vriendschap gedurende de zware oorlogsjaren, toen Joris Ivens en Marceline Loridan-Ivens naar het zwaarst gebombardeerde oorlogsgebied trokken bij de 17e breedtegraad. Voormalig Nederlands ambassadeur van Nederland in Vietnam, dhr. Gerben de Jong, gaf in zijn toespraak aan hoe gevaarlijk deze missie van beide filmmakers was en citeerde Ivens. D eontmoeting met president Ho Chi Minh maakte diepe indruk, toen hij, na aanvankelijke weigering om de tengere vrouw van Ivens toestemming te geven daar naar toe te gaan, zag dat zij een nummer op haar arm droeg. Als jij de hel van Auschwitz hebt overleefd kan je ook naar dit oorlogsgebied, reageerde de president. André Stufkens gaf een overzicht van Ivens' filmloopbaan en presenteerde nieuww feiten over Ivens' relatie met Vietnam sinds 1945, gebaseerd op bronmateriaal. Het initiatief om Joris Ivens deze medaille uit te reiken was eigenlijk het initiatief van enkele Vietnamese burgers, die Internationale Joris Ivens Symposium in Hanoi in November 2018 bijwoonden. Hij bedankte namens het bestuur van de Europese Stichting Joris Ivens de Vietnamese regering, de ambasadeur en de Vietnamese Union of Friendship Organisations (VUNO) en betoonde zijn grote dankbaarheid aan Ad Spijkers, Nhan Loc en de collega's van het  Vietnam Film Institute voor de vruchtbare samenwerking. 

Mr. Ad Spijkers, voormalig FAO-vertegenwoordiger van de Verenigde Naties en adviseur van de Ivens Stichting, vergeleek de situatie in Vietnam in de jaren zestig, toen hij zich aansloot bij de brede anti-oorlogsbeweging met de huidige situatie van het land. Vandaag de dag is 70 procent van de 96 miljoen Vietnamezen na 1975 geboren en daarom is de rol van de jeugd van wezenlijk belang voor de toekomst van huidige en komende generaties. Vietnam is er in geslaagd om van een land met groot voedeltekort in de jaren '70 uit t egroeien tot  de op een na grootste rijstexporteur in de wereld op het einde van de jaren '80. Het land is een belangrijke speler in Zuid-Oost Azië, een rol die versterkt wordt door economische veerkracht, een jonge bevolking, een strategische ligging, stabiliteit en actieve internationale samenwerking. Sinds 2012 is Vietnam een midden-inkomen land. Nederland is een van de belangrijkste handelspartners en investeerders vanuit Europa.
Na vertoning van de prijswinnende documentaire Joris Ivens and the Wind of Vietnam nam Annemiek Nooteboom de Friendship Medal en de oorkonde in ontvangst van de ambassadeur. In haar sprankelende dankwoord vertelde ze over haar persoonlijke herinneringen aan haar oom en enkele familie ankedotes, waaruit bleek hoe slim Ivens al jong was.
Na vertoning van de korte reportage Rencontre avec le président Ho Chi Minh begon de receptie.

De Vietnamese televisie VTV4 besteedde aandacht aan het gebeuren in zowel het Vietnamese als Engelse nieuwsbulletin:
https://youtu.be/afmvifWxvhs?t=1325
https://youtu.be/6oSySo_XASI?t=694

 

 


Annemiek Nooteboom neemt de Frinedship Medal in ontvangst

Ambassadeur mevr. Ngo Thi Hoa tijdens haar openingsspeechGerben de Jong, voormalig ambassadeur van Nederlan din Vietnam (2001-2005)

Ad Spijkers, Annemiek Nooteboom, Ngo Thi Hoa, Bui Thi Nhan Loc en André Stufkens
 

<<

Adresgegevens

 

 • Bezoekadres:
  Tweede Walstraat 19,  Nijmegen


 


 • Postadres:
  Tweede Walstraat 19
  6511 LN Nijmegen

Contact

 

 • 06 539 60 552
   


 

Social Media

Ivens.nl Archief

Films:

83 Items

Fotos:

5695 Items

Documenten:

29572 Items

Bibliografieën:

678 Items

Affiches:

212 Items